De praktijk

Onze fysiotherapiepraktijk

Onze praktijk heeft een ruimte waarin diverse apparatuur aanwezig is voor kracht- en cardio-oefeningen, dit altijd onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut.

Er bestaat geen mogelijkheid om te komen oefenen zonder dat er sprake is van een fysiotherapeutische klacht.

Wetenschappelijk verleden

In het verleden heeft onze praktijk meegewerkt en gesproken op congressen en werden we gevraagd om mee te denken over fysiotherapeutische vraagstukken. Verder hebben er in onze praktijk fysiotherapeutische onderzoeken en studies plaatsgevonden en is de landelijke vereniging voor Longfibrose bij ons opgericht.

Behandelingen bij fysiotherapeut Maastricht

De behandelingen duren altijd een half uur.

Onze behandelingen zullen zoveel als mogelijk plaatsvinden vanuit het Evidence Based Practiceprincipe wat inhoud dat er wordt gewerkt vanuit een wetenschappelijk onderbouwing. Verder is de door ons in jaren opgebouwde ervaring een goede basis voor de behandeling.

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en de door hun vergaarde informatie, verzameld in het dossier, zal op uiterst discrete en beveiligde manier bewaard worden en is alleen toegankelijk voor bevoegden. Dossiervorming is noodzakelijk om overzicht te houden, te kunnen evalueren en om behandelplannen eventueel te kunnen bijstellen. Verder zal er geregeld terugkoppeling plaatsvinden met de verwijzer en / of de huisarts, ook in geval van DTF.

Ook bestaat er een klachtenregeling, waar u als patient gebruik van kunt maken.
Al onze medewerkers zijn BIG-geregistreerd.