Psychosomatiek

Psychosomatiek is een vorm van fysiotherapie waarbij lichamelijke klachten verklaard kunnen worden vanuit een andere, vaak psychisch component en als zodanig vanuit beide invalshoeken behandeld zullen worden.