Tarieven

Tarieven (per 01 – 01 – 2018)

Reguliere zitting Fysiotherapie € 29,00
Inclusief aanhuistoeslag € 40,00
Groepsbehandeling 2 personen € 29,00
Groepsbehandeling 3 personen € 25,25
Groepsbehandeling 4 personen € 20,00
Eenmalig fysioth. consult € 52,55
Lange zitting € 40,30
Screening (= zonder verwijzingen ) € 10,00
Inclusief aanhuistoeslag € 30,00
Intake en onderzoek na screening € 29,00
Inclusief aanhuistoeslag € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 29,00
Inclusief aanhuistoeslag € 40,00
Acupunctuur € 50,00
Acupunctuur : Stoppen met rokenIndien u aanvullend verzekerd bent worden deze kosten geheel
of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar.
€ 55,00